Kolkraft

IGS:s lösningar håller världens största fossilbränsleeldade kraftverk uppe i drift och vid maximal tillgänglighet genom ytskydd och upprustning som löser problem med erosion och korrosion.

Olja och gas

Tillhandahåller korrosions- och erosionsbeständighet för viktig processutrustning inom petrokemisk industri och raffinaderier.

Massa och papper

IGS tillhandhåller lösningar för att komma till rätta med operatörernas problem med processutrustning inom massa- och pappersindustrin, såsom ångpannor och tryckkärl.

Biomassa och energiåtervinning

Som marknadsledare globalt inom ytskyddslösningar, är IGS mycket aktiva när det gäller att hjälpa ägare och operatörer av utrustning inom biomassa- och energiåtervinningsbranschen att uppnå maximal tillgänglighet genom metallsprutning.

Metaller och gruvdrift

IGS är unikt kvalificerade att leverera innovativa upprustnings- och underhållstekniker för gruvindustrin.