Erosion i cirkulerande fluidiserande bädd (CFB)-pannor

HVTS-plätering för rör i CFB-pannor

IGS har decennier bakom sig av erfarenhet inom plätering genom termisk högtryckssprutning, HVTS (High Velocity Thermal Spray), som man idag kan dra nytta av. Globalt har över 500 cirkulerande fluidiserande bädd (CFB)-pannor behandlats för att maximera körtiden och minimera driftavbrott och kostnader för koleldade CFB-pannor.  IGS 8450 HVTS-plätering har använts framgångsrikt under det senaste årtiondet för att ge uppskalningsbara (vi justerar beklädnadens tjocklek för att möta specifik nötningshastighet på olika platser), proaktivt hanterbara och renoverbara pannrör skydd mot erosion från flygaska och korrosion på eldsidan. Våra tjänster gör mekanisk reparation av pannrör i cirkulerande fluidiserande bäddpannor till en onödig praxis.

KORROSION-EROSION I CIRKULERANDE FLUIDISERANDE BÄDDPANNORS KYLVÄGG

Designen av CFB-pannor erbjuder ett antal fördelar jämfört med konventionella pannor, t.ex. möjligheten att använda ett antal olika bränslen och lägre förbränningstemperatur vilket minskar utsläppen.  Cirka en tredjedel av dessa pannor är normalt skyddade genom gjutbara, eldbeständiga material, men cirka två tredjedelar har exponerade rör för att maximera strålnings- och konvektionsvärmeöverföring.  Dessa pannor fungerar genom förbränning av bränsle i en fluidiserad bädd av icke-brännbara partiklar.

När bäddmaterial återcirkuleras i ugnen orsakar detta metallsvinn från ugnens kylvägg/förångarpanel genom korrosion-erosionsmekanismer, en konsekvens som inte går att undvika med denna typ panna.  Denna korrosion på eldsidan återfinns normalt i gränsytan mellan kylvägg/förångare, svetsfogar i ugnen (normalt 6–8 meter ovanför det eldbeständiga materialets gränsyta) och vid rören uppströms om cyklonens inlopp vid toppen av ugnen, där flygaska rör sig ut ur ugnen och in i cyklonen.

 

 

 

HVTS-PLÄTERING BEGRÄNSAR METALLSVINNET I CFB-PANNOR

IGS 8450 HVTS (High Velocity Thermal Sprayed)-plätering fungerar perfekt för att skydda rör i CFB-pannor från metallsvinn genom korrosion på eldsidan och erosion från flygaska.  När det gäller CFB-pannor applicerar IGS höglegerade material som både innehåller keramiska och metalliska komponenter för att producera ett homogent (partiklar normalt <50 µm), hårt (normalt över 1 200 Hv300) och slitstarkt lager, vilket ger optimala appliceringsegenskaper och prestanda för CFB-pannor. Vi använder endast sanna höghastighetsprocesser, där atomisering av material förekommer före eller i en gasström med överljudshastighet. Detta är enda sättet att uppnå sådana optimala pläteringsegenskaper som behövs för tillförlitlig och förutsägbar, långsiktig prestanda.

FÖRDELAR MED IGS HVTS-PLÄTERING

IGS HVTS erbjuder våra kunder följande fördelar jämfört med andra termiska sprut- och pläteringslösningar:

  • Vi applicerar IGS HVTS-plätering för att eliminera materialsvinn i pannrör. Med IGS-teknik blir HVTS-beklädnaden en kontrollerad, skyddande offerbarriär som eliminerar materialsvinnet och därmed behovet av renovering av rören i CFB-ugnar under en mycket lång tid.
  • HVTS-beklädnaden är helt uppskalningsbar, vilket ger kunden möjlighet att förlänga körtiden mellan driftavbrott, med försäkran om att inte drabbas av rörläckage, och med maximerad avkastning för processutrustningen.
VÅR ERFARENHET AV METALLPLÄTERING INUTI CFB-PANNOR

IGS är banbrytande inom användning av termisk sprutplätering i CFB-pannor.  Vi har genomfört över 500 CFB-applikationer under de senaste två decennierna.  Att vi har genomfört så många appliceringar under så många år ger oss en unik, ledande position inom kunskap om material, appliceringstekniker, installations-, upprustnings- och driftmetoder.  Med andra ord gör vår kunskap att vi vet vad som fungerar, eller inte fungerar, för en rad olika typer av CFB-pannor vid förbränning av olika bränsleslag runt om i hela världen.  Där andra experimenterar har IGS pålitliga och beprövade lösningar.

OPTIMERADE LÖSNINGAR SOM SKYDDAR RÖR I CFB-PANNOR FRÅN MATERIALSVINN

Under det senaste decenniet har vi utnyttjat denna erfarenhet och kunskap till att utveckla unika material och metoder för att globalt tillhandahålla tillförlitliga och förutsägbara skyddande barriärer i de mest utmanande CFB-pannor.  Vi har lärt oss att:

  • För att termiska sprutbeläggningar ska vara ekonomiskt försvarbara måste de hanteras proaktivt, så att det underliggande grundmaterialet inte exponeras. Det är inte optimalt att investera i termisk sprutbeläggning och sedan behöva offra tid och pengar på att restaurera rör.  IGS har visat framgång i att åstadkomma detta.
  • Materialen måste ha specifika egenskaper för att kunna skydda pannrören på ett tillförlitligt sätt under flerfaldiga driftavbrott, och under pannans livstid. Egenskaper som hårdhet, slitstyrka och restspänning är bland de kritiska parametrar som bestämmer om ytbeläggningen kommer att nötas på ett kontrollerat sätt. Den kan annars orsaka sekundära problem i ugnen, såsom accelererat materialsvinn från rören vid ytbeläggningens gränsyta eller accelererat, lokalt slitage om ytbeläggningen fallerar på vissa platser.

 

IGS-pläteringar förhindrar accelererat lokalt slitage på kylväggar i CFB-pannor
  • Långsiktigt skydd av pannrör är en större utmaning än bara den initiala appliceringen. I CFB-pannor används skyddssystem såsom IGS HVTS-plätering som ett offerlager, till skillnad från andra miljöer där skyddande pläteringar eller ytbeläggningar används.  Detta betyder att det måste vara möjligt att renovera proaktivt för att vara effektivt.  IGS skapar värde för sina klienter inte bara genom att tillhandahålla utbildad personal och egenutvecklade lösningar för HVTS-beklädnader. Det sker också genom expertbesiktningar och modellering av materialsvinn. Vi specificerar vilka material och vilken tjocklek, som bör appliceras både vid initial applicering och vid regelbunden renovering. Dessa specifikationer säkerställer långsiktigt tillförlitlig prestanda.
IGS utför erosionstestning vid hög temperatur internt
VI TILLHANDAHÅLLER EXPERTIS PÅ PLATS HOS KUND OCH TJÄNSTER FÖR CFB-PANNOR VÄRLDEN ÖVER

HVTS-plätering skapar värde för ägare och operatörer av CFB-pannor genom att säkerställa tillförlitlighet och förutsägbarhet för pannornas prestanda. Kunder som ser pålitlighet och tillförlitlighet hos enheterna som verksamhetskritisk för intäktsgenerering och/eller deras kunder kommer att uppleva den ekonomiska fördelen med IGS-teknik och strategi för tillförlitligheten hos CFB-pannan.  Via våra strategiskt placerade verksamheter i Amerika, Europa, Afrika, OSS, Mellanöstern och Asien-Stillahavsområdet fokuserar vi på att skapa värde för våra kunder globalt genom att säkerställa pålitlig och tillförlitlig prestanda för deras verksamhetskritiska anläggningar.

Läs mer om våra lösningar för pannor för förbränning av avfall och biomassa; BFB och CFB.

Ring oss nu +46 70 444 2858