Branscher

IGS erbjuder branschspecifika lösningar för många av de miljöer som orsakar missionskritisk utrustning för att försämra och misslyckas i raffinaderier och petrokemiska anläggningar, offshore riggar och plattformar, massa- och pappersbruk, fossila, biomassa och avfall till energikraftproduktionsanläggningar.

Lär känna oss